Archive for Julie 18, 2008

…diversity…

Posted: Julie 18, 2008 in Uncategorized

di-ver-si-ty verskil, uiteenlopendheid, ongelyk(soortig)heid; verskeidenheid, diversiteit, variasie; afwisseling; ~of opinion verskil van mening…

…SOMS VOEL EK SOOS DIE WIT KLIPPIE…