…besluite deur Algemene Sinode…

Posted: Junie 20, 2007 in Uncategorized

takkies1.jpg 

Ek deel graag met julle ‘n inligtingstuk wat Sondag by die kerk uitgedeel is – dit mag dalk sommige van julle verveel, maar ek plaas dit veral vir diegene in die buiteland wat moontlik sal belangstel.

BELANGRIKE BESLUITE DEUR DIE ALGEMENE SINODE

Homoseksualiteit

Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na maniere om die Bybelse waardes betekenis binne die konteks te interpreteer.

Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die geloofsgemeenskap gebaseer word.  Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges.  Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense.

Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle owrd op grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar.  Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpe aan die kerklike tug.

Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ‘n huwelik beskou kan word.

Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkte veroordeel word.

Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike nie as ‘n alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.

Die verlening van predikantsbevoegheid is ‘n funksie van die Algemene Sinode.  Die sinode besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat ‘n selibate lewenstyl beoefen tot die predikantsamp toegelaat word.

Die Algemen Sinode erken die diskresie van Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer.

(Die sinode het besluit dat bg 8 punte as eenheid gelees en verstaan moet word)

Die Doop, Doopviering en Herdoop

‘n Verslag is bespreek wat handel oor die betekenis van die doop en oor baie lidmate se behoefte aan een of ander seremonie of hanteling (ritueel) waardeur hulle, noudat hulle volwassenes is, hulle doop as kinders kan vier.  Streeksinodes (en ander taakgroepe) is gevra om verder na te dink oor toepaslike rituele waardeur gedoopte lidmate van die werklikheid van God in hulle lewe kan getuig.  Die uitgangspunt is en moet altyd wees dat die Christelike doop iets eenmalig en onherhaalbaar is.  Daarom is die erkenning van my doop (as kind of volwassene) die basis van deelname aan enige vorm van doopviering.

Die Duiwel

Dit is jammer dat daar soveel wanvoorstellings oor hierdie verslag en gesprek in die media verskyn het.  ‘n Verslag oor “Die Geestewêreld en bevryding” het voor die sinode gedien.  Dit het gehandel oor die bediening van bevryding. Sake wat oa behandel is, is die praktyk van duiweluitdrywing soos dit in sommige kringe beoefen word, allerlei “bindinge” wat in mense se lewens geidentifiseer word, gebed as geestelike oorlogvoering ens.  Wanneer hieroor nagedink word, word noodwendig gevra hoe oor die bestaan van die bose en die duiwel gedink moet word : hoe is in Bybelse tye hieroor gedink en hoe moet ons vandag hieroor dink?  Die bedoeling van die verslag was om te vra wat die betekenis van Jesus Christus se oorwinning oor die bose vir al hierdie praktyke is.  Die sinode was egter nie gelukkig oor hoe in dele van die verslag oor die werklikheid van die bose en die duiwel gepraat word nie.  Daar is besluit dat die verslag terugverwys word vir verdere studie oor die bediening van die bevryding.

Misdaad en Geweld

Daar was ‘n lang gesprek op die sinode hieroor.  Die Algemene Moderamen en ander kerklike strukture gee deurlopend aandag hieraan en praat dikwels, ook in samewerking met die NG Kerkfamilie en ander kerke, met die regering hieroor.  Die gesprek is op ‘n aangrypende manier afgesluit.  As deel van ‘n liturgie van gebed en sang, het sinodegangers die geleentheid gekry om die naam van iemand wat hulle ken of geken het wat agv geweld en misdaad gesterf of gely het, op ‘n stukkie papier te skryf en agter in die sinodesaal teen die muur te plak.  Lang toue afgevaardigdes het gewag om honderde name in stilte op die “klaagmuur” te plak.  Voor hierdie afsluitingsliturgie het die sinode duidelike besluite geneem oor oa meelewing met die slagoffers van geweld; ‘n verbintenis om alles in sy vermoë te doen om by te dra tot genesing van die samelewing;  ‘n pleidooi aan lidmate om na mekaar se welstand om te sien, onder meer deur by gemeenskapsinisiatiewe betrokke te raak;  ‘n pleidooi aan die regering om in hierdie verband sy verantwoordelikheid na te kom en die land en sy mense in hierdie opsig nie in die steek te laat nie.

Wie is ons as Gereformeerde Kerk en wat is ons roeping?

‘n Baie goeie verslag hieroor het voor die sinode gedien en streeksinodes is gevra om te sorg dat dit by gemeentes uitkom sodat lidmate hieroor kan gesels.  Die handel oor sake soos : waar pas ons in binne die groter wêreldprentjie van die Christendom;  wat is die aksentverskille tussen bv die Katolieke, Ortodokse, Pentekostalistiese en Gereformeerde tradisies;  wat is die sake waaroor ons, as Gereformeerdes, regtig sterk voel en in die hart lê van ons verstaan van die Evangelie.  Met die oog op 2010 is daar ook besluit dat ‘n Seisoen van Evagelisasie uitgeroep sal word.  Gemeentes is versoek om ernstig oor die implikasies van nuwe gemeente-ontwikkeling en van gestuurde gemeente-wees binne hulle eie konteks te besin.

(Saamgestel deur Hannes Koornhof – Voorsitter van die Moderamen)

Advertisements
Kommentare
 1. lanaba sê:

  hier by ons het hulle die stuk in die koerant geplaas onder sê jou sê-nee ek jok dit was die NG kerk se sinode sitting goed,maar dit gaan basies oor die selfde goed….

  Hoop jy het n mooi dag!

  troedelkies
  xxxxx

 2. Roer sê:

  Dankie vriendin. Ek was nogal nuuskierig om te weet wat was toe besluit. Mooi bly! Chantelle

 3. Fairydust sê:

  Om selibaat te bly terwyl jy gay is, is dan om nie meer gay te wees nie, want homoseksualiteit is tog om ‘n verhouding met ‘n ander man te he. So dis so goed soos ‘n bekeerde prostituut. Wat dan reg is in my oe, want daar is vergifnis vir almal. Maar om ‘n predikant te wees en homoseksualiteit goed te keur is in my oe verkeerd, want jy moet ‘n voorbeeld stel aan die res, so ek glo daar gaan ‘n sterker oordeel wees oor jou.
  Wat die res betref, ek glo aan ‘n geestelike realm, en demone, so ek sal bly wees as hulle dit kan erken, Jesus het tog self duiwels uitgedryf en hulle het toe die varke ingestuur.

 4. Da Mario sê:

  Okay. As vriende verstaan ons mos mekaar ne Rene?? So jy vergeef my stilte. 😀

 5. Magda Kopp sê:

  As wedergebore kind van God volg ek Jesus en is gehoorsaam aan sy leerstellings nie die rituele van die wereld, of tradisie of enige iets nie. Ek doen wat Jesus vir sy disipels gese het. Ek is as kind gedoop waarvan ek niks weet nie en het n sondige lewe gelei. Ek het gevloek gelieg en nog baie ander dinge. So wat die NG kerk se ek is ok want ek is gedoop as baba ek kan maar so voortleef. Gaan net Sondae kerk toe dan is ek ok. Asseblief mense lees die boek handelinge. Ek het my bekeer van my sondige lewe en God het my die geskenk van die wedergeboorte gegee. Hy het van my n nuwe mens gemaak ek is gedoop want die woord se laat jou doop en jou sondes afwas. Daar is net een doop en een dood. Daar is nie so iets soos n herdoop nie. Jy bekeer jou en word gedoop. Ek ken baie mense wat klein gedoop is drink, gaan tekere gaan gereeld kerktoe want hulle is mos ok. Ek sluit af met Jesus se eie woorde:

  Gaan heen maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en (baie belangrik) leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Geen wonder die wereld is in so n toestand nie.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s